سلامت را نمیخواهند پاسخ گفت.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

هوا دلگیر ، درها بسته ،سرها در گریبان ،دستها پنهان؛

نفسها ابر ، دلها خسته و غمگین،

درختان اسکلتهای بلورآجین ،

زمین دلمرده ،سقف آسمان کوتاه،

غبار آلوده مهر و ماه،

...

 

/ 1 نظر / 6 بازدید
فروغ

سلامت را نميخواهند پاسخ گفت!