مخلفات

دوشنبه ٢٩ اسفند ،۱۳۸٤

 

در روزهای آخر اسفند

کوچ ِ بنفشه های مهاجر،

زیباست

 

در نیم روزِ روشن اسفند،

وقتی بنفشه ها را از سایه های سرد،

در اطلس شمیم، بهاران،

با خاک و ریشه

                -میهن سیارشان-

در جعبه های کوچک چوبی،

در گوشه خیابان می آورند:

 

جوی هزار زمزمه در من،

می جوشد:

 

   ای کاش...

ای کاش آدمی وطنش را

مثل بنفشه ها

(در جعبه های خاک)

یک روز می توانست،

همراه خوبشتن ببرد در هر کجا که خواست.

در روشنای باران،در آفتاب پاک.

 

شفیعی کدکنی

 

 

محمد
 

[ خانه| آرشيو |

خانه
آرشيو

پرشين‌بلاگ