مخلفات

شنبه ٢۸ خرداد ،۱۳۸٤

 

خدايا چه اين عقربه ها کند می گذرد ؟ خوابم نمی برد . فردا چه روزيست؟ چرا صبح نمی شود ؟ اين برزخ عذاب آور است . گوشم پر است از اخبار ضد و نقيض . فردا آخر اصلاحات است؟ من که ناميد نمی شوم .

شايد اينها هذيانهای شبانه باشد .

 

محمد
 

[ خانه| آرشيو |

خانه
آرشيو

پرشين‌بلاگ